VQ 4

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Duong Kim Thanh Duongkimth Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 05:22:07
Lươngg Quốcc Lậpp Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 09-08-2022 05:17:35
Đinh Hà Thy Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 05:09:34
Pé's Mon'x Trap's Girl'x 13999 Kim Cương 09-08-2022 05:06:06
Gà Rán Van Random từ 15-155 Kim cương . Hic Nhận 15 Kim Cương Thui 09-08-2022 05:03:10
Ha Phong 13999 Kim Cương 09-08-2022 05:02:17
Nguyễn Minh Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 05:01:20
Tiến Bảo Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 09-08-2022 05:00:40
Bích Chuyền Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 09-08-2022 04:50:52
Đỗ Thị Kiều 2500 Kim Cương 09-08-2022 04:46:21
Huy Ngô ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 09-08-2022 04:43:39
AE Ben Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 04:37:29
vu bao long Random từ 8 Đến 8000 Kim cương.Nhận :10 KC 09-08-2022 04:26:12
Nguyễn Tùng ACC VIP SIÊU CẤP + 3000 KIM CƯƠNG 09-08-2022 04:25:16
Trần Nga Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 04:17:28
Bùi Thị Vĩnh Ngân Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 09-08-2022 04:15:01
Long Minh 13999 Kim Cương 09-08-2022 04:12:02
Thang Pham Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận 10 Kim Cương + 5% may mắn 09-08-2022 04:00:05
Vương Chiến Random từ 40-14.000 Kim cương. Ồ Nổ Rồi : 14.000 Kim cương 09-08-2022 03:58:22
Ánh Dương Minh Random từ 13-10.500 Kim cương . Nhận 13 Kim cương 09-08-2022 03:57:19