VQ 3

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Tinh Vo Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 09-08-2022 05:50:37
Trần thị như ngọc Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 09-08-2022 05:34:30
Quoc Pham Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 09-08-2022 05:27:36
Bussgaming Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 09-08-2022 05:25:33
Pham hong thai Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 09-08-2022 05:23:52
Vanninh Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 09-08-2022 05:21:15
Jdididuudu Bạn Nhận Được 29.000 kim cương 09-08-2022 05:21:01
Ha Phong Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 09-08-2022 05:19:45
trần tấn lộc Random từ 12 Đến 12.000 Kim cương 09-08-2022 05:14:46
Ha Phong Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 09-08-2022 05:08:50
Dinh Ta Xuan Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 09-08-2022 05:07:08
Trần Anh Nhật Random từ 10-10.000 Kim cương . Nhận : 10 Kim Cương + 13% May mắn 09-08-2022 05:04:07
Nguyễn trọng nghĩa Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 09-08-2022 04:58:05
Le Vy Random từ 30 đến 3000 KC bạn nhận được : 3000 Kim Cương 09-08-2022 04:57:21
Mai cường Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 09-08-2022 04:44:16
Nguyễn Oanh Bạn Nhận Được 29.000 kim cương 09-08-2022 04:44:37
Taka Mechi Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 09-08-2022 04:42:08
Vũ công đạt Random từ 20-20.000 Kim cương . Nhận : 22 Kim cương + 50% nổ hũ lần quay tiếp theo 09-08-2022 04:33:39
Thư Thư Random từ 8 Đến 8888 Kim cương 09-08-2022 04:30:04
Lê Văn Kim Chúc Mừng Bạn Nhận 888 kim cương 09-08-2022 04:24:54