VQ 1

Play Center Play
/140 POW

Bạn còn 0 lượt quay.


LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Thuỳ Linh Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 09-08-2022 04:28:30
Phuong Truong Xuan Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 09-08-2022 04:27:37
Cá Lóc Nướng Trui Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 09-08-2022 04:18:11
Tân Phuc Phan Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 09-08-2022 04:15:03
Duy Hiếu Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 09-08-2022 04:13:28
Toàn Minh Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 09-08-2022 04:07:34
Đại Minh Châu Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 09-08-2022 04:05:56
Lê Thắng Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 09-08-2022 03:56:05
Đinh Trung kiên Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 09-08-2022 03:50:37
đat Random từ 7 Đến 888 Kim cương ( Vào lịch sử quay để biết thêm chi tiết ) 09-08-2022 03:48:08
Trần Ngọc Tiên Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 09-08-2022 03:47:36
Trân Nguyễn Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 09-08-2022 03:46:28
Tài Tấn Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 09-08-2022 03:43:27
Nguyen Vu Bạn Nhận Được 20.000 Kim Cương 09-08-2022 03:32:25
CACCC63 Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 09-08-2022 03:31:20
Minh Anh Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 5 Đến 55 Kim Cương 09-08-2022 03:30:58
Võ Tuấn Anh Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 8 Đến 888 Kim Cương 09-08-2022 03:24:16
Khôi Bạn Nhận Ngẫu Nhiên Được Từ 10 Đến 1000 Kim Cương 09-08-2022 03:22:31
phu Bạn Nhận Được 15.000 Kim Cương 09-08-2022 03:09:33
Hien Ngô Random từ 3000-4000 Kim Cương . Nhận Được : 3500 Kim Cương 09-08-2022 03:06:29